• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

D&F Consulting B.V.

Process Safety voor Managers

zondag, 21 april 2019

Large_d_f_logo

21-5-2019 – 28-5-2019           

2-daagse masterclass             

Process Safety voor Managers 

Bij Process Safety gaat het om de veiligheid van het omgaan met gevaarlijke stoffen in procesinstallaties. Binnen dit vakgebied worden technieken, beheerssystemen en risico- en gevaarsidentificatiemethodieken ontwikkeld en toegepast. Waarborg de veiligheid tussen mens en installatie door het risico op incidenten te reduceren en te controleren 

Volg de 2-daagse opleiding Process Safety voor managers en optimaliseer uw procesveiligheids-management systeem met als resultaat minder ongevallen en stijgende bedrijfsresultaten. 

Na afronding van de opleiding bent u in staat om een procesveiligheidsmanagement op te zetten en daarnaast te evalueren, weet u de vertaalslag te maken van proces risico naar management systeem borging en kunt u compliance realiseren op het gebied van procesveiligheid. Leer door middel van best practices! 

Schrijf nu in en volg de 2-daagse masterclass Process Safety voor Managers! e-mail: info@safety-academy.nl


Dit is een activiteit van D&F Consulting B.V.