• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

D&F Consulting B.V.

ATEX 153

donderdag, 21 maart 2019

Large_d_f_logo

21-3-2019 – 22-3-2019           

2-daagse training         

ATEX 153 Op grond van de Arbowet zijn werkgevers verantwoordelijk voor arbeidsmiddelen en arbeidsplaatsen waar mogelijk explosiegevaar kan zijn. Vanaf 2006 dienen deze volledig te voldoen aan de ATEX 153 Richtlijn (Arbobesluit Hoofdstuk 3). 

De implementatie van de ATEX 153 Richtlijn is arbeidsintensief en de kennis op het vakgebied is zeer specialistisch. Deze training behandelt in twee dagen de kennis en praktische toepassing van de ATEX 153 Richtlijn, die u direct kunt toepassen in uw eigen organisatie. 

Schrijf u e-mail: info@safety-academy.nl


Dit is een activiteit van D&F Consulting B.V.