• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

Ahoy Rotterdam

Big data wordt informatie op Maintenance NEXT 2017

donderdag, 06 april 2017

Large_big_data_wordt_informatie_op_maintenance_next_2017

ROTTERDAM - De 'verslimming’ van het Nederlandse machinepark speelt een hoofdrol in het kennisprogramma van Maintenance NEXT 2017, dé grootste technologie- en onderhoudsexpo van de Benelux die van 11 tot en met 13 april plaatsvindt in Rotterdam Ahoy. 


Hier komt de hele sector drie dagen bijeen met als doel het Nederlandse installatiepark zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Verschillende exposanten zetten met producten en kennis in op Smart Maintenance en voorspellend onderhoud. "We moeten steeds betrouwbaarder worden met ouder wordende equipment”, Elisabeth Deelen, Integrated Supply Chain manager van AkzoNobel en lid van het adviescomité van Maintenance NEXT vat de trend samen waar de Nederlandse en West-Europese industrie dagelijks mee te maken heeft. Oude installaties moeten beter en betrouwbaarder draaien dan waar ze ooit voor gemaakt zijn. Om dat te realiseren, is een nieuwe aanpak van onderhoud nodig. In plaats van wachten tot iets faalt of alles preventief te inspecteren, is het nodig om de installaties transparant te maken. Deelen: "Je moet inzetten op predictief onderhoud. Met slimme sensoren op je kritische apparatuur kan je voorspellen wanneer onderhoud nodig is.” 


Waardecreatie  

De technologie die nodig is voor slimme sensoren en het verbinden ervan, groeit exponentieel. Er lijken geen belemmeringen meer te zijn om elk apparaat te behangen met sensoren en grote hoeveelheden data te genereren. Maar wat moet je daarmee? Hoe creëer je waarde uit die metingen? Veel bedrijven zijn klaar om te produceren, maar niet om te innoveren. Daar kunnen de juiste partners zorgen voor de volgende stap in digitaliseren van informatiestromen. Die partners zijn te vinden op Maintenance NEXT. 


Mega Tech Plaza’s 

Op de Mega Tech Plaza’s van Maintenance NEXT kun je als bezoeker niet om de digitalisering van de industrie heen. TNO doet  uit de doeken hoe bijvoorbeeld de data van sensoren waarmee installaties worden 'gelezen’, worden gebruikt in combinatie met social media. Door deze informatiestromen in een big data model te stoppen, ontstaat waardevolle informatie over bijvoorbeeld emissies bij calamiteiten. Op het andere Mega Tech Plaza is aandacht voor de Smart Industry Fieldlabs. Hierbij wordt projectmatig gewerkt aan 100% voorspelbaar onderhoud in belangrijke sectoren van procesindustrie tot infrastructuur, van maakindustrie tot de maritieme sector. World Class Maintenance presenteert als aanjager van deze Fieldlabs De Lerende Steen van Gouda Vuurvast Services, Roller Management van Fujifilm en voorspellend onderhoud aan scheepsmotoren door Semiotic Labs. Deze projecten zijn het stadium van goed idee voorbij en resulteren inmiddels in oplossingen. 


Partners in performance 

Maintenance NEXT 2017 heeft een centraal thema: 'Partners in performance’. De uitdagingen waar de sector voor staat, schreeuwen  om samenwerking. Op alle niveaus. Die trend is ingezet en niet meer te stuiten. De beursorganisatie draagt dat uit door een uitgekiend kennisprogramma waarin nieuwe samenwerkingsvormen, businessmodellen, casestudies, en gezamenlijke vraagstukken voor het voetlicht gebracht worden.  Maintenance NEXT vindt op 11, 12 en 13 april plaats in Rotterdam Ahoy - www.maintenancenext.nl